XỬ LÝ RÒ RỈ NƯỚC

Xử lý rò rỉ nước thường được áp dụng để sửa chửa các chổ bị rò rỉ như ở tầng hầm, bể nước, ……… vật liệu sử dụng thường là PU 668 hoặc PU 669.

chongthamnguyenphat-com-xulyrori-2

DỊCH VỤ KHÁC